Case Studies

Plaats hier uw titel

 • Plaats hier uw tekst
/html/index.php?page_id=38/
Item # of #
 • Duurzame afvalwaterbehandeling in een voedingswaren fabriek

  Een voedingswaren fabrikant maakte gebruik van een anorganisch aluminiumzout met pH-correctie om hun afvalwater te behandelen. Dit chemische regime gaf hen geen echte controle over de aard van hun stromen. Hun afvalwaterstromen vereisten een constante monitoring en bijsturing.

  Het onvermogen om de aard van de stromen te beheren betekende dat de fabrikant niet voldeed aan de eisen voor het lozen van de afvalstromen, wat veel belangstelling trok van de toezichthouders. De onregelmatige chemicaliëndosering betekende dat de hoeveelheid chemie die gebruikt werd veel te hoog was, dit creëerde ook grote hoeveelheden slib buiten de locatie.

  Het opereren op milieuvriendelijke wijze is iets waar alle bedrijven naar streven. Het realiseren van deze milieudoelstelling kan, op basis van regelgeving, alsmede alle overige wettelijke vereisten, financieel een grote uitdaging zijn.

  Met de hulp van de  afvalwaterspecialisten van Atana, veranderde de voedingswaren fabrikant haar afvalwaterbehandeling, van anorganisch aluminium zout naar Cofloc ®, in een duurzaam en biologisch afbreekbaar chemisch regime.

  Atana hielp ook om veranderingen aan te brengen in hun pH-correctie systeem en dit resulteerde in een stabiele aard van de afvalstromen, die voldeden aan de overeenkomstige normen, waardoor er minder toezichtsbezoeken waren. Cofloc ® heeft de chemische kosten verlaagd met 40% en een minimale slibreductie van 50%.

 • Duurzame afvalwaterbehandeling in een kippenverwerkingsfabriek

  Atana Ltd was uitgenodigd om de mogelijkheden te analyseren om een organisch en duurzaam afvalwaterbehandelingsregime te introduceren bij een kippenverwerkingsbedrijf. De stroom was ongeveer 120m ³ per dag (verspreid over 18 uur ).

  De fabriek verwerkte ongeveer 126.000 dieren per dag en het slibvolume, geproduceerd uit hun afvalwaterzuiveringsinstallatie (DAF unit), omvatte ongeveer 13.000 ton per jaar.

  In het bestaande afvalwaterzuiveringsregime gebruikte men de anorganische coagulant IJzerchloride in combinatie met een flocculant voor een bedrag van ongeveer 15,33 cent / m³. Het slib dat met dit systeem gegenereerd werd resulteerde in een slibverwerkingsprijs van 33,8 cent / m³.

  Met gelijke afvalwaterlozing waarden voor CZV en de hoeveelheid zwevende stoffen, en door gebruik te maken van de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie, was Atana in staat om een organisch, duurzaam afvalwaterbehandelingsregime voor te stellen met behulp van een coagulant uit hun Cofloc ® gamma in combinatie met een flocculant tegen een kostprijs van 18,38 cent / m³.

  Vervolgens zouden de slibafvoerkosten kunnen worden teruggebracht tot 15,91 cent / m³. Dit zou op jaarbasis een besparing van meer dan   € 79.000 betekenen.

  Het organische, duurzame afvalwaterbehandelingsregime zou de jaarlijkse productie van slib verminderen met meer dan 50%. En als de nieuwe behandeling niet langer niet-biologisch afbreekbare metalen zou toevoegen, konden er ook alternatieve afzetmanieren voor de verwijdering van het slib worden onderzocht.

 • Duurzame afvalwaterbehandeling in een zuivelfabriek

  Probleem / Definitie

  Atana Ltd kreeg de opdracht om in een zuivelfabriek het slib in de afvalstromen te verminderen door een nieuw chemisch regime in te voeren. Dit zou een aanzienlijke besparing op hun dagelijkse exploitatiekosten brengen; de noodzaak voor het gebruik van gevaarlijke stoffen verminderen en eventuele corroderende kwesties voorkomen door middel van het verwijderen van anorganische chemicaliën. De fabriek heeft ook lozingsproblemen als gevolg van hoge FOG en zwevende stoffen waarden, samen met problemen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de dosering PAC en het onderhouden van de coagulatie.


  Specifieke achtergrond

  Huidige fysieke lijn om afvalwater te beheren

  Opvangtank> zeef> balance tank 150m ³> DAF vergelijkbaar met Puriflow DAF> riool

  Waardes afvalwater
  - Dagelijkse stroom 150m ³ per 24 uur
  - CZV 3000 mg / l
  - BZV 2000mg / l
  - PH 5-11
  - FOG (Fats, Oil and Grease) 200 mg /l
  - TSS (Total Suspended Solids) 1000mg / l

  Het huidige chemische behandelingsregime om het afvalwater te beheren

  Er werd natroloog (32%) en zwavelzuur (28%) gebruikt voor de pH-correctie (vastgesteld op 10,5) in een balance tank zoals vereist. Verbruik was 1.000 liter per week tegen Zwavelzuur € 147/1000ltrs , Natroloog € 305/1000ltrs.

  Zwavelzuur (28%) gebruikt voor pH-correctie in de inkomende stroom van de polymeer mengkamer van DAF.

  PAC als coagulant ca. 10.000 liter / 6-8 weken voor € 1930/10000ltrs.

  Anionische polymeer gebruikt als Flocculant ca. 1000 liter puur product/per 12 maanden € 1230/IBC.

  Slib productie na ontwatering komt neer op 26m ³ per 10 dagen (3 per maand max) @ € 1290/tanker

  Jaarlijkse kosten € 85.590,00


  Atana’s chemische behandelingsregime om het afvalwater te beheren

  Er werd natroloog (32%) en zwavelzuur (28%) gebruikt voor de pH-correctie (aangepast tot 7,5) in de balance tank vereist. Verbruik was 1.000 liter per 3 weken tegen Zwavelzuur € 147/1000ltrs , Natroloog € 305/1000ltrs. Dit wordt momenteel verder geoptimaliseerd.

  Zwavelzuur (28%) gebruikt voor pH-correctie in de inkomende stroom van de polymeer mengkamer van DAF.

  Cofloc SG, een plantaardige coagulant, vervangt PAC. Kosten € 696.00/1000 liter ca. om de 2 weken.

  Trufloc TF300C kationische polymeer wordt gebruikt als vlokmiddel ca. 25 liter puur product voor een periode van 2.5 week voor € 123.00/25kg.

  Slib generatie zonder ontwatering was gelijk aan 26m ³ elke 21 dagen @ € 1287/tanker.
  * Het ontwateren van het slib in de opslagtank kon de slib vermindering verder verbeteren.

  Opmerking: Slib monsters worden momenteel geanalyseerd voor alternatieve afzetmethodes die mogelijk de kosten voor slibverwerking om kunnen zetten naar een inkomstenstroom.

  Jaarlijkse kosten € 50.872,00


  Samenvatting

  Een samenvatting tot nu toe: we hebben een minimum reductie van 50% van de slibvolumes bereikt. Test monsters bij het laboratorium van het plaatselijke waterleidingbedrijf toonden de eerste keer een resultaat van FOG 25mg / l en TSS 139mg / l. De reguliere uitvoerders van de afvalwaterzuivering van de fabriek zijn erg onder de indruk van de consistente prestaties.